Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Våld i nära relationer

Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Info- och lärarmaterial om hedersbrott och våld i nära relationer.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott.

Våld i en relation kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt och kan förekomma i alla slags relationer. Läs mer på Operation Kvinnofrids sida

Att behandla någon illa ses som ett brott

När någon blir illa behandlad av någon som är närstående; som make/maka, sambo, släktingar, föräldrar eller annan familjemedlem begår de ett brott. Misshandel, hot, våldtäkt, ofredande är de vanligaste brotten i nära relationer. Polisens info för den som är utsatt för våld i nära relation. Lättläst version finns.

"I det dolda utsätts 10.000-tals för kränkningar, hot och våld av den de lever med"
Polisen har gjort en serie filmer om hur tillvänjningen av hot och våld påverkar en människa. Den här filmen handlar om normaliseringsprocessen.

När det händer - ta kontakt 

Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 50
Den nationella stödtelefonen har öppet dygnet runt.

Unga relationer 
Stöd för dej under 20 år.
Chatten är öppen varje kväll 20 - 22

Unizon
Samlar drygt 130 Kvinnojourer, tjejourer och ungdomsjourer

Riksorganisationen för kvinnojourer - Roks 
Hitta en jour. Karta.

Hedersbrott 

När någon i din familj eller släkt
gör ett brott mot dig
för att skydda familjens 
eller släktens heder
kallar polisen det hedersrelaterade brott.

Hedersrelaterade brott är 
att låsa in någon,
tvinga någon, hota någon, 
ofreda någon, misshandla någon, 
skydda brottslingar, 
hota någon som vill vittna,
mord eller mordförsök.

Ofta är det flera personer i släkten 
som gör brottet.

På lätt svenska beskriver Polisen Hedersbrott

Info & Stöd om hedersrelaterade brott

Hedersförtryck.se har det mesta om du vill informera dig om vad hedersrelaterat våld&förtryck innebär. 

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck
Migrationsverket och Länsstyrelsen i Östergötland har gjort denna utbildning. Texter och filmer finns på 10 olika språk. Här finns också lärarmaterial och vad olika verksamma yrkesgrupper kan hjälpa till med.


Organisationer som arbetar för jämställdhet och som stöttar brottsoffer

Brottsofferjouren
Arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka.
Informationen finns på flera språk. Brottsofferjouren har också utbildningsmaterial

GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime En sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld. Chatt finns!

Varken Hora eller Kuvad
"...kämpar för att barnkonventionens skyddande regelverk också ska omfatta de barn och ungdomar som växer upp i våra förorter. Vi kämpar också för att kvinnorna i dessa förorter ska omgärdas och skyddas av samma lagar avseende kvinnors rättigheter om jämställdhet som landets kvinnor i övrigt."

Fördjupning

Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck. 2019
Jämställdhetsmyndigheten har ett regeringsuppdrag att sammanställa, sprida och utveckla effektiva metoder och arbetssätt för våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext.
Magasinet vänder sig till yrkesverksamma som möter målgruppen och till aktörer som engagerar sig i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

NTU Nationella trygghetsundersökningen 2018, från BRÅ 
En årlig undersökning om utsatthet, trygghet och förtroende

Våld i nära relationer. En Kunskapsöversikt från Nationellt Center för Kvinnofrid