Våld i nära relationer

Här har vi sammanställt informations- och lärarmaterial om hedersbrott och våld i nära relationer.

Våld i nära relationer

När någon blir illa behandlad av någon som är närstående; som make/maka, sambo, släktingar, föräldrar eller annan familjemedlem begår de ett brott. Misshandel, hot, våldtäkt, ofredande är de vanligaste brotten i nära relationer. Info för den som är utsatt, Polisen.

"I det dolda utsätts 10.000-tals för kränkningar, hot och våld av den de lever med"
Polisen har gjort en serie filmer om hur tillvänjningen av hot och våld påverkar en människa. Den här filmen handlar om normaliseringsprocessen.

När det händer - kontakt 

Riksorganisationen för kvinnojourer - Roks 
Hitta en jour. Karta

Unizon
Samlar 130 Kvinnojourer, tjejourer och ungdomsjourer

Hedersbrott 

När någon i din familj eller släkt
gör ett brott mot dig
för att skydda familjens 
eller släktens heder
kallar polisen det hedersrelaterade brott.

Hedersrelaterade brott är 
att låsa in någon,
tvinga någon, hota någon, 
ofreda någon, misshandla någon, 
skydda brottslingar, 
hota någon som vill vittna,
mord eller mordförsök.

Ofta är det flera personer i släkten 
som gör brottet.

På lätt svenska beskriver Polisen Hedersbrott

Info & Stöd om hedersrelaterade brott

Hedersförtryck.se har det mesta om du vill informera dig om vad hedersrelaterat våld&förtryck innebär. 

Det hedersrelaterade våldets uttryck
Det är Länsstyrelsen i Östergötland som har gjort denna omfattande webbutbildning. Texter och filmer finns på 10 olika språk. Här finns också lärarmaterial och vad olika verksamma yrkesgrupper kan hjälpa till med.

Polisen har tagit fram ett material särskilt för skolpersonal om hedersrelaterat våld&förtryck.
Det innehåller intervjuer med utsatta och med lärare och andra inom skolan som berättar hur de har hanterat de här frågorna när de ställts inför dem.


Organisationer som arbetar för jämställdhet och som stöttar brottsoffer

Brottsofferjouren
Arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Har även utbildningsmaterial

GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime En sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld.

Varken Hora eller Kuvad
"...kämpar för att barnkonventionens skyddande regelverk också ska omfatta de barn och ungdomar som växer upp i våra förorter. Vi kämpar också för att kvinnorna i dessa förorter ska omgärdas och skyddas av samma lagar avseende kvinnors rättigheter om jämställdhet som landets kvinnor i övrigt."

Fördjupning

Våld i nära relationer. En Kunskapsöversikt från Nationellt Center för Kvinnofrid

Jämställdhetsmyndigheten:
En strategi för att förebygga och kämpa mäns våld mot kvinnor, 2017