Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fittfakta och kukkunskap

Två skrifter från RFSU om kvinnans respektive mannens kön.

På ett populärvetenskapligt sätt beskrivs både de reproduktiva och sexuella funktionerna. Böckerna har många bilder.

Båda går att beställa eller ladda ned.

Fittfakta

Kukkunskap