Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

LäkemedelsVärlden

En oberoende tidning om läkemedel.

Tidningen Läkemedelsvärlden ges ut av Apotekarsociteten - en ideell organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel.

Tar upp det mesta inom sitt område och exempel på artiklar är granskning, forskning, teman, debatt etc.

Läkemedelsvärlden är Sveriges äldsta tidning om läkemedel som funnits sedan 1897, den hette från början Svensk Farmacevtisk Tidsskrift. Tidningen bytte namn till Läkemedelsvärlden 1996.