Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Matkalkylatorn

Hur mycket växthusgasutsläpp leder din lunch eller middag till? En tallrik visar hur mycket utsläpp det kan bli. Experimentera gärna och se vad som påverkar mest!

Matkalkylatorn

Medelsvenskens lunch- och middagsmåltider har idag ca 2 kg CO2e i klimatpåverkan. Gränsen för en hållbar måltid ur klimatsynpunkt är 0,5 kg CO2e. Men kom ihåg att det bara är ett medelvärde, och att enskilda måltider såklart kan ligga över gränsen.