Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Tappa.se

Gå dig smalare med mätbar friskvård. Ät ungefär som tidigare men motionera mer - det är tanken. Du får ett personligt stegmål från Tappa.se. Det baseras på din längd, vikt och ålder. Följer du ditt stegmål kommer du gå ner i vikt utan att ändra din kost.

Tappa.se

Tappa.se vill uppmuntra till motion på enkla sätt med stegtävlingar och cykeltävlingar. Du kan delta fast du går på egen hand. Med en stegräknare får du motivation och det är lätt att komma igång. Utmana dig själv, gå till Paris!