Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Friskvårdsverkstan

En webbsida fyra avsnitt: ”Motion & rörelse”, ”Kost”, ”Sömn & vila” och ”Avslappning”.

Friskvårdsverkstan

På sajten finns frågor för eftertanke och diskussion och man får också tips om vad man ska satsa på eller se upp med när det gäller hälsan och välmåendet.
Det finns även länkar till sidor där man kan fördjupa sina kunskaper. 

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2012

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.