Sökträffar på Frisk- & hälsovård

Visar 15 av 249 träffar på Frisk- & hälsovård

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - EAT 2017 : Hur undviker vi en hälsokatastrof?

  Hur förändrar vi vårt beteende för att undvika en hälsokatastrof? Professor Dariush Mozaffarian talar om god policy, vetenskap och hälsosamma matvanor, och menar att vi bör peka ut och ta bort det som är dåligt för oss. Inspelat den 13 juni 2017 på Clarion Sign i Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-09-21 Skapad:2017-09-04
 2. Video

  På dödsbädden

  Vi möter tre danska kvinnor i livets absoluta slutskede. Det är en varm, långsam och lågmäld film. Mitt i dödsångesten och smärtan finns ett lugn, värdighet, kärlek och respekt. Patienterna ser tillbaka på sina liv, minns höjdpunkter och försonas med sina misstag.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-09 Skapad:2015-11-30
 3. Video

  UR Samtiden - Vård i livets slutskede 2017 : Ska alla få dö hemma?

  Ungefär 15 procent dör ensamma. Vad finns det för förutsättningar för att vårdas i hemmet under slutskedet av livet? Dör vi på den plats som vi önskar? Ett panelsamtal om hemmet som vårdform i livets slutskede. Medverkande: Ingrid Vesterberg, verksamhetschef Region Skåne, Jan Hallström, överläkare, och Inga-Lill Lellky, verksamhetsledare Cancerkompis. Moderator: Bengt Sallerfors.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-05 Skapad:2017-04-19
 4. Video

  UR Samtiden - Vård i livets slutskede 2017 : Föreställningar om kulturmöten

  En av utmaningarna inom palliativ vård är möten med människor från andra kulturer inom vården. Beatrice Eliasson, kurator, berättar om föreställningar och verkligheten kring dessa möten. Inspelat den 7 mars 2017 på Medicon Village, Lund. Arrangör: Palliativt utvecklingscentrum.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-05 Skapad:2017-04-19
 5. Video

  UR Samtiden - Vård i livets slutskede 2017 : En vidgad syn på palliativ vård

  Chitra Venkateswaran, grundare av Mehac Foundation, talar om att möta behovet av palliativ vård hos patienter med cancer och psykiatriska sjukdomar på landsbygden i södra Indien. Inspelat den 7 mars 2017 på Medicon Village, Lund. Arrangör: Palliativt utvecklingscentrum.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-05 Skapad:2017-04-19
 6. Video

  UR Samtiden - Vård i livets slutskede 2017 : Globala perspektiv på vård i livets slutskede

  Liliana de Lima startade det första hospiset i Latinamerika, vilket kom att bli referenscentrum för palliativ vård i hela Colombia. Hon har kommit att bli en av världens främsta experter på palliativ vård. Här talar Liliana de Lima om hur vi kan möta behoven för vård i livets slutskede globalt. Inspelat den 7 mars 2017 på Medicon Village, Lund. Arrangör: Palliativt utvecklingscentrum.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-05 Skapad:2017-04-19
 7. Video

  UR Samtiden - Vård i livets slutskede 2017 : Folkhälsoperspektiv på palliativ vård

  Behöver vi ett nytt perspektiv på döden och döendet? Olav Lindqvist, forskare vid Karolinska institutet och en av de ansvariga för DöBra-projektet, talar om situationen i Sverige gällande palliativ vård och varför det är viktigt. Inspelat den 7 mars 2017 på Medicon Village, Lund. Arrangör: Palliativt utvecklingscentrum.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-05 Skapad:2017-04-19
 8. Video

  UR Samtiden - Vård i livets slutskede 2017 : Behovet av palliativ medicin

  Vad har samhället för behov av palliativ vård? Hur ser den demografiska utvecklingen och utmaningarna för vård och forskning ut? Professorerna Birgit Rasmussen och Carl Johan Fürst berättar. Inspelat den 7 mars 2017 på Medicon Village, Lund. Arrangör: Palliativt utvecklingscentrum.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-05 Skapad:2017-04-19
 9. Video

  Malin Ewerlöf om löpning och hälsa

  Idrottaren och flerfaldiga medaljören Malin Ewerlöf berättar sin löpning och om sitt arbete som personlig tränare. I ett samtal med moderatorn Cecilia Garme talar hon om om vikten av att ha en sund inställning till löpning, träning och alkohol. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-23 Skapad:2016-10-31
 10. Video

  UR Samtiden - Läkarassisterat självmord : Rättsliga perspektiv på läkarassisterat självmord

  Professor Madeleine Leijonhufvud pekar på en rad juridiska och etiska komplikationer med begreppet läkarassisterat självmord. Att ta sitt liv är inget brott enligt svensk lag, vilket gör att försök till självmord inte kan bestraffas. Det är heller inte straffbart att vara medhjälpare till självmord. Men det här sättet att resonera gäller inte för alla länder. I Norge är det till exempel straffbart att vara medhjälpare till självmord, berättar Madeleine Leijonhufvud. Inspelat den 29 mars 2017 på IVA Konferenscenter, Stockholm. Arrangörer: Sveriges läkarförbund och Läkartidningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-07-07 Skapad:2017-05-16
 11. Video

  UR Samtiden - Pulsträning och inlärning 2017 : Hjärnbyggarna

  Lärarna Mats Nahlbom, Mike Andersson och Daniel Hermansson berättar om ett försök som gav så goda resultat att det numera är ett inarbetat koncept i skolan. Nu arbetar Vammarskolan med att utveckla konceptet, bland annat med så kallade aktiva klassrum. Vi får även höra om misstagen som begicks under vägen. Inspelat den 27 mars 2017 på Elite Hotel Marina Tower, Stockholm. Arrangör: Teamkoncept.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-07-07 Skapad:2017-04-26
 12. Video

  UR Samtiden - Vad är en kris? : Föreställningar om krisen

  Erna Danielsson har studerat kriser och ger här en beskrivning av en skolbrand och hela dess förlopp, från branden till återuppbyggnaden och hur skolarbetet påverkades. Hon konstaterar att det är viktigt med flera perspektiv för att synliggöra alla aktörer vid en kris. Inspelat den 1 februari 2017 på FOI, Kista. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-22 Skapad:2017-03-10
 13. Video

  UR Samtiden - Vad är en kris? : Kris i Uppsala län

  När en kris omfattar mer än en kommun ligger ansvaret på länsstyrelsen. Här berättar Stig Husin, samordnare för krisberedskap i Uppsala län, om hur man arbetar före, under och efter en kris och om vilka dokument som styr och reglerar verksamheten. Inspelat den 1 februari 2017 på FOI, Kista. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-22 Skapad:2017-03-10
 14. Video

  UR Samtiden - Vad är en kris? : Vad är en nationell kris?

  Alexandra Nordlander är analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och berättar här om arbetet för att se kommande kriser och planera för åtgärder. Hon definierar vad en kris är och ger exempel på situationer i Sverige som var eller uppfattades som en kris. Inspelat den 1 februari 2017 på FOI, Kista. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-22 Skapad:2017-03-10
 15. Video

  UR Samtiden - Vad är en kris? : Kris eller kris? Finansiering av krisforskning

  Misse Wester och Erna Danielsson berättar om sin undersökning av finansieringen kring svensk krisforskning, en studie på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Inspelat den 1 februari 2017 på FOI, Kista. Arrangörer: Riskkollegiet och FOI.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-22 Skapad:2017-03-10