Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Barns kostvanor och livsstil

Multimedialt material kring övervikt och andra hälsofaror bland barn.

Barns kostvanor och livsstil

Syftet med studiematerialet är att stimulera till diskussion om problemet med den lavinartade ökningen av övervikt och fetma bland barn och ungdomar
I film, text, ljud och animationer beskrivs problematiken men också vägar till förändring.

Producerat med stöd av CFL, Centrum för flexibelt lärande 2005

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.