Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Barns övervikt

Ett ITiS-projekt kring barns övervikt.

ITiS-projektet Barns övervikt genomfördes av linjen Friskvård och folkhälsa under läsåret 2002/03. Syftet kan indelas i två huvudkategorier: ITiS-projektet och Barns övervikt. Det förra genomfördes med det dubbla syftet att lärarna skulle utvidga sin traditionella yrkesroll med datorn som ett verktyg och att kursdeltagarna skulle få möjlighet att använda datorn i undervisningen. Det senare syftade till att kombinera teoretiska studier med praktik.