Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

World Health Organization

Hemsida för FN organet Världshälsoorganisationen.

Nyheter om hälsa, landanalyser utifrån hälsofrågor, information om speciella hälsofrågor, forskningsrapporter, publikationer, länkar mm