Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vårdhandboken

Vårdhandboken vänder sig i första hand till vård- och omsorgspersonal men kan även användas vid studier.

Här finns riktlinjer för svensk sjukvård men också översikter kring infektioner, smittspridning, bemötande och patientsäkerhet. Vårdhandboken används i vårdutbildningar både på universitet och gymnasier. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Vårdhandbokens syfte

Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor. Vårdhandboken bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och bidrar till att de nationella målen för hälso- och sjukvården ska uppnås. Innehållet är främst utformat för vårdarbete med vuxna patienter. Webbsidan ger riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården så att kvaliteten och säkerheten i vården kan behållas och vidareutvecklas i hela landet.