Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Aktuellt om vetenskap och Hälsa

Tidskrift med populärvetenskapliga artiklar om hälsa.

Omslag Vetenskap & HälsaRikligt illustrerade artiklar i teman som; Andningen och livet, Solsken och hälsa, Depression och mani, Läkande medel. Tidskriften utkommer två gånger per år, alla nummer finns att ladda ner.

Tidskriften utges av Region Skåne och Lunds Universitet och spänner över medicinska och psykiatriska ämnen.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.