Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning

Ett studiepaket som handlar om att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Det vänder sig till dig som möter vuxenstuderande i ditt arbete. Materialet kan användas för fortbildning av ditt arbetslag eller annan personalgrupp. 

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning

Studiepaketet är uppbyggt runt sex skrifter som kan laddas ned eller beställas kostnadsfritt från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skrifterna finns i SPSMs webbshop och allt annat material, och alla instruktioner som behövs finns via webbsidan.