Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Bliss och Pictogram

Vad är Bliss och Pictogram?

Bliss och Pictogram är två olika symbolsystem som mest används av personer med funktionsnedsättning. 

Bliss startades av en man som hette Charles Bliss som ville göra ett bildspråk som alla människor skulle förstå. Det spreds inte över världen riktigt som han hade tänkt. Det används nu i stort sett enbart av personer med funktionsnedsättning. Bliss består av relativt abstrakta symboler. Genom att lägga till olika markeringar i symbolen kan man ändra ordklasser och tidsformer och på det sättet få ett komplett språk med grammatiska regler.

Pictogram är ett annat symbolsystem med mindre abstrakta symboler än bliss.  Pictogram har inte några speciella markeringar för att böja orden eller skapa nya ordklasser eller tidsformer, det blir därför inte ett språk på samma sätt som bliss. Pictogram kommer ursprungligen från Kanada och kom till Sverige i början på 1980-talet. 

Källa: http://www.spsm.se/sv/jag-vill/stalla-egna-fragor/fragor-och-svar/Vad-ar-bliss-och-Pictogram-Var-kommer-detta/