Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Förbundet Sveriges Dövblinda

Personer som är så gravt syn- och hörselskadade att de båda funktionshindren tillsammans ger stora svårigheter i vardagslivet, betraktas som dövblinda.

En dövblind person behöver inte vara helt döv och blind. Många har kvar delar av synen eller hörseln. Kombinationen av de båda funktionshindren gör tillvaron komplicerad och innebär att den som är dövblind inte kan låta synen kompensera bristen på hörsel, och inte heller låta hörseln kompensera synskadan. Ofta går det att med ganska enkla medel få kontakt med dövblinda personer. Här finner du råd och tips.