Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kär - så funkar det

Kär - så funkar det är ett digitalt studiematerial om kärlek.

Kär - så  funkar det

Materialet riktar sig i första hand till ungdomar med utvecklingsstörning. Syftet är att ungdomar på egen hand ska ges möjlighet att fundera kring sex och kärlek. Materialet kan användas av ungdomarna enskilt eller fungera som förberedelse inför diskussionsträffar.

Producerat med stöd av CFL, Centrum för flexibelt lärande 2007

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.