Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Stamningsförbundet

Stamning är ett talfel som kan vara jobbigt att leva med. Många som stammar har accepterat situationen som den är, medan andra ständigt är på jakt efter nya sätt att behärska sin stamning.

Stamningsförbundet vill vara ett stöd och en kunskapsbank för de möjligheter som finns runt om i Sverige idag.