Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Personskadeförbundet RTP

Om organisationen, aktuella frågor, olika skador, hjälpmedel och aktiviteter samt trafikofferjour.

Information kring whiplash- ryggmärgs- hjärn- och polioskador. Hjälp för anhöriga samt ungdomar. RTP arbetar för att förbättra trafik-, olycksfalls-och polioskadades möjligheter att delta i samhället på lika villkor.