Skapa Ordning med Läsplatta

Projekt vars målgrupp först och främst är de som arbetar med kursdeltagare som har Aspergers syndrom eller högfungerande autism utan utvecklingsstörning men självklart är informationen direkt överförbar på andra grupper och konstellationer.

Skapa Ordning med Läsplatta

Många appar är direkt anpassade till gruppen eller kan lätt tas emot av gruppen. Det är främst appar i området ekonomi, personliga behov och struktur. 

Flexlär 2013 - Pilotprojekt

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.