Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Digibok

Digibok är en metod för hur du kan jobba med olika verktyg och ny teknik som samtalsstöd för personer med afasi.

Digibok

Digibok hjälper dig som cirkelledare att starta en studiecirkel för att tillsammans med deltagarna utvärdera olika typer av kommunikationsverktyg. I lärmaterialet hittar du en metodhandledning, modell för studiecirkeln, samt information om de två olika verktygen kommunikationsbok och den digitala kommunikationsappen för Ipad. 

Digibok är baserad på den dokumentation av de erfarenhet som Studieförbundet Vuxenskolan Örebro och Afasihuset i Örebro tillskansade sig efter ett pilotprojekt i ämnet våren 2013.

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.