Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

PTS - För funktionshindrade

Post- och Telestyrelsen har en sida för funktionshindrade. Till exempel kan man läsa hur man skickar blindskrift, om tele-tal, om gratis nummerupplysning och förmedlingstjänst för bildtelefoni.

Logga för PTSPTS arbetar med att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. PTS ska ta reda på vilka problem som funktions-hindrade har. 

PTS ska skapa tjänster som löser de funktions-hindrades problem.

Det finns mer information på sidan.