Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Stödjande läs- och skrivappar

Ett föredrag om dyslexi och om användningen av appar. Det finns alternativa sätt att ta till sig och förmedla text och det är viktigt för elever med läsnedsättning att få tillgång till alternativa verktyg/appar.

Idor Svensson bedriver forskning inom psykologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning riktar in sig på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 

Föredraget kan ses som fortbildning, målgruppen är grundskolelärare, 45 min. Mer om forskningsprojektet hittar du längre ned på sidan.