Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Med filmen som språk

Syftet med projektet var att utveckla ett metodmaterial för flexibelt lärande för unga med språkstörning.

Med filmen som språk

Deltagarna arbetar ”Med filmen som språk” – via digitala kanaler. Projektet bidrar till att ge ungdomar och unga vuxna möjlighet att uttrycka sig på annat sätt än genom tal.Det kan även användas som kompetensutveckling för cirkelledare, kulturledare och anställda

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.