Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Läsinlärning - forskningssammanfattning

Forskningen och praktiken är ett kapitel ur boken Smart start vid lässvårigheter och dyslexi, som kortfattat redogör för vad aktuell forskning säger om läsninglärning och dyslexi idag.

Med jämna mellanrum poppar det upp nya trender och ”mirakelmetoder”. För en förälder kan det vara mycket svårt att navigera bland informationen. Går det att säga vilka läsinlärningsmetoder som fungerar bäst? Svaret är: ja, i mycket hög utsträckning. Men det viktigaste budskapet är att lärarens kompetens är mer avgörande än att man följer en viss metod till punkt och pricka.

Boken, som kapitlet är hämtat från, vänder sej till föräldrar vars barn skall börja skolan. Författare till boken Smart start... är Bodil Andersson, Louise Belfrage & Eva Sjölund, 2006, Natur och Kultur