Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Läsappar hjälper vid svår dyslexi

En studie vid Linnéuniversitetet visar att appar förbättrar läs- och skrivförmågan hos dyslektiker.

Läsappar hjälper vid svår dyslexi

Professor Idor Svensson menar att detta är ett annat sätt att ta till sig text. Framförallt för de som inte har något alternativ idag.

En sammanfattning av studien finns längst ned i texten, se länk här nedan.

En kort presentation av studien där Idor Svensson intervjuas
Linnéuniversitetet Play, film 2 min.