Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Bli en lättläst politiker

En onlinekurs i att skriva lätt svenska. Ovärderliga tips för alla som som vill lära sig att skriva klart och enkelt. Från Bla-ha Bla-ha till Aha!

Bli en lättläst politiker

Utbildningen lär ut grunderna i att skriva lättläst svenska. Den riktar sig främst till politiker på kommun- och landstingsnivå.

De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte idag och det finns väldigt få lättlästa texter om lokal politik. Det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på. Därför gör vi den här utbildningen.

Du behöver inget inlogg, det är bara att sätta igång

Glöm inte att kontakta din lokala SV-avdelning för att köra det som en studiecirkel om ni är flera.

Bilden är från Almedalen där Morgan Johansson och Rasmus Wallin pratar om behovet av lättlästa texter. Foto: StudieförbundetVuxenskolan.