Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Begriplig text

Människor är olika när det kommer till de kognitiva funktionerna - det som är enkelt att förstå för en person är inte per automatik enkelt för alla andra. Projektet Begriplig text har som mål att förbättra tillgången till text och information.

Begriplig text

I Kunskapsbanken resonerar man bland annat;


Vad är lättläst


Vad läsare tycker om texter och många andra intressant inlägg.

Budskapet projektet vill förmedla att texter skall kunna göras begripliga för allt fler.