Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Läs- och skrivsvårigheter

Visar 15 av 19 träffar på Läs- och skrivsvårigheter

Sortera på:
 1. Artikel

  Lättläst nyhetsmedia

  En samlande lista med vilka media som har nyheter på lätt svenska i Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-03-16 Skapad:2011-09-18
 2. Webbsida

  Läsappar hjälper vid svår dyslexi

  En studie vid Linnéuniversitetet visar att appar förbättrar läs- och skrivförmågan hos dyslektiker.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-04 Skapad:2019-02-04
 3. Webbsida

  Bli en lättläst politiker

  En onlinekurs i att skriva lätt svenska. Ovärderliga tips för alla som som vill lära sig att skriva klart och enkelt. Från Bla-ha Bla-ha till Aha!

  Källa:

  Uppdaterad:2018-11-08 Skapad:2018-11-08
 4. Webbsida

  Begriplig text

  Människor är olika när det kommer till de kognitiva funktionerna - det som är enkelt att förstå för en person är inte per automatik enkelt för alla andra. Projektet Begriplig text har som mål att förbättra tillgången till text och information.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-11-08 Skapad:2017-12-11
 5. Webbsida

  Det händer i hjärnan när vi läser

  Skolan är bra på att upptäcka läs- och skrivsvårigheter och den lättlästa litteraturen ökar i utgivning. Men olika läsproblem kräver olika typer av lättläst. Det menar hjärn- och språkforskaren Julia Uddén.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-11-08 Skapad:2017-12-20
 6. Webbsida

  Legimus

  Legimus är en mediawebb där man kan söka och låna böcker som anpassats för personer med olika typer av lässvårigheter.

  Uppdaterad:2018-05-04 Skapad:2013-11-30
 7. Webbsida

  Ritade tecken

  Ritade tecknen är en webbtjänst avsett för pedagoger i verksamheter där man använder Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, samt för föräldrar.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-05-04 Skapad:2013-11-13
 8. Webbsida

  Symbolsystem för kommunikation

  För den som inte kan tala eller har svårt att göra sig förstådd finns det bilder eller symboler att använda. Här presenteras de vanligaste symbolsystemen.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-05-02 Skapad:2012-01-04
 9. Webbsida

  Piktogram

  Piktogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-05-02 Skapad:2009-04-09
 10. Webbsida

  PTS - För funktionshindrade

  Post- och Telestyrelsen har en sida för funktionshindrade. Till exempel kan man läsa hur man skickar blindskrift, om tele-tal, om gratis nummerupplysning och förmedlingstjänst för bildtelefoni.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-04-24 Skapad:2011-02-16
 11. Webbsida

  Logopeden i skolan, blogg

  En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och alternativa verktyg av logoped Johanna Kristensson.

  Uppdaterad:2018-04-24 Skapad:2013-12-01
 12. Webbsida

  Stödjande läs- och skrivappar

  Ett föredrag om dyslexi och om användningen av appar. Det finns alternativa sätt att ta till sig och förmedla text och det är viktigt för elever med läsnedsättning att få tillgång till alternativa verktyg/appar.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-04-24 Skapad:2017-02-20
 13. Webbsida

  Appar som stöd

  En stödjande guide för den som har svårt att kommunicera. Här får du reda på vilka appar som passar för olika behov. Du får också veta vilka appar som stöttar i planeringen av vardagliga sysslor.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-04-24 Skapad:2017-10-09
 14. Webbsida

  Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  Den här skriften handlar om hur utbildningsanordnare kan göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Skriften innehåller tips och exempel från kommunal vuxenutbildning och folkhögskolor.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-02 Skapad:2011-11-17
 15. Artikel
  Uppdaterad:2017-01-03 Skapad:2014-12-03