Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Tankar efter Anpassad ITs slutkonferens 2017

Projektet Anpassad IT - vägen till digital delaktighet hade sin slutkonferens i januari 2017

Det treåriga projektet Anpassad IT-vägen till digital delaktighet drivs av Riksförbundet FUB i samarbete med Mora Folkhögskola och finansieras av Arvsfonden. På filmen får du höra några röster från projektets slutkonferens

Mer info hittar du på www.sikta.nu