Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Räcker orken

Räcker orken är en film där Cecilia Olsson, pedagogisk handledare förklarar för Erika vad det innebär att ha uppmärksamhetsstörning och vad som blir svårt i skolan. Tillsammans listar de olika strategier som kan vara ett stöd för Erika.

Detta är ett exempel på hur IKT kan användas för att tydliggöra utmaningar i vardagen. Filmen har producerats inom projektet Anpassad IT - vägen till digital delaktighet, en distanskurs för personer med kognitiva funktionsnedsättningar på Mora Folkhögskola. Projektet drivs av FUB och finansieras av Arvsfonden.