Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Projekt Digi-JAG och kurs Anpassad IT Mora Folkhögskola

Mora folkhögskola söker deltagare med Intellektuell funktionsnedsättning till en ny tvåårig distanskurs Anpassad IT. Kursen ingår i FUBs projekt Digi-JAG som finansieras av Arvsfonden

Med hjälp av de lärdomar vi gjorde i projektet Anpassad IT ska projektet Digi-JAG utveckla en nätbaserad pedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Utvecklingen av den nätpedagogiska modellen kommer bl.a. ske genom en tvåårig distansutbildning i ”Anpassad IT” på Mora folkhögskola. Modellen kommer även testas och utvecklas vidare i fyra andra verksamheter: Rättvik kommun, Södertälje kommun, Värnamo folkhögskola och Malungs folkhögskola. Utvecklingen av den digitala plattformen kommer ske i nära samarbete med Begripsam som har spetskompetens inom systemutveckling för personer med intellektuella, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Begripsam kommer tillsammans med Axess-Lab förvalta lärplattformen efter projektslut.

Mer info www.morafolkhogskola.se

www.sikta.nu