Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Om Anpassad IT och Digi-JAG

Kort presentation om tankarna bakom kursen Anpassad IT och projektet Digi-JAG

Mer info www.sikta.nu

www.digijag.se