Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Konstverk i naturen

Filmen är en illustration i projektets Anpassad IT vägen till digital delaktighets Inspirations och handbok på www.sikta.nu

Projektet Anpassad IT vägen till digital delaktighet drivs av Riksförbundet FUB tillsammans med Mora Folkhögskola finansierat av arvsfonden.

I projektet har en tvåårig distansutbildning för personer med måttlig utvecklingsstörning utvecklats. Datorn har varit verktyget som använts vid kursen olika teman, Hälsa, Kultur, Natur och Samhälle.

Mer info www.sikta.nu