Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Funktionsnedsättningen Utvecklingsstörning

 

Den här filmen ingår i kursen Anpassad IT för stödpersoner och tar upp olika svårigheter vid funktionsnedsättningen utvecklingsstörning och hur man kan kompensera för det

Kursen Anpassad IT för stödpersoner inår i Arvfondsprojektet "Anpassad IT - vägen till digital delaktighet" som drivs av Riksförbundet FUB och Mora Folkhögskola 2014-2017

 

Mer info www.sikta.nu