Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Distansutbildningen Anpassad IT

Under åren 2014 -2017 utvecklades i projektet "Anpassad IT - vägen till digital delaktighet" en distansutbildning vid Mora Folkhögskola, för personer som gått gymnasiesärskola. Projektägare var Riksförbundet FUB och projektet finansierades av Arvsfonden. I filmen beskrivs utbildningens teman och hur datorer används som verktyg för att kommunicera, dokumentera och skaffa information. Utbildningen ligger till grund för ett nytt arvsfondsprojekt 2018-2021 med syfte att skapa en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö; Digi-JAG.

Mer information på

www.sikta.nu och www.digijag.se