Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Begripligt politikersamtal om livslång lärande

Projektet Digi-JAG och kursen Anpassad IT vid Mora folkhögskola anordnade den 13 augusti 2018, på önskan av deltagarna ett samtal mellan tre politiker som hade i uppdrag att prata enkelt

På den här filmen uttrycker Kristina vad det betyder att få gå i skola som vuxen och politikerna berättar hur de jobbar för att det ska bli möjligt för fler.

"Digi-JAG - en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö" är ett projekt som drivs av Riksförbundet FUB i samarbete med Mora Folkhögskola, Begripsam AB och Axesslab, finansierat av Arvsfonden 2018-2021

 

mer info på www.sikta.nu