Att vara en digital medborgare

I projektet Digi-JAG är syftet att ta fram en kognitivt tillgänglig lärmiljö. Det är deltagare vid kursen Anpassad IT för personer med intellektuell funktionsnedsättning vid Mora Folkhögskola som är erfarenhetsexperter. Projektägare är Riksförbundet FUB och samverkanspartners är Begripsam AB och Axesslab. Projektet finansieras av Arvsfonden

Mer information hittar du på webbplasterna

www.digijag.se

www.sikta.nu