Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Anpassad IT - Kristinas jobb

Kristina önskade en film om sitt jobb. Kursen Anpassad IT-vägen till digital delaktighet" har gjort många filmer för att dokumentera vad vi gör som deltagarna enkelt kan hitta på ett anpassat skrivbord.

Den här filmen ingår i metodboken i arvfonsprojektet "Anpassad IT - vägen till digital delaktighet". Ett projekt som drivs av FUBs forskningsstiftelse ALA i samverkan med Mora Folkhögskola och finansieras av arvsfonden.

mer info www.sikta.nu