Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

SNAFA

Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet. Konferenser hålls och här kan du också hitta aktuell forskning.

Nätverket vänder sig till alla som i sitt arbete med idrott eller hälsa, möter barn- och ungdomar med funktionshinder. Målet är att skapa ett svenskt nätverk med internationella kontakter.

Konferenser hålls och här kan du också hitta aktuell forskning.