Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Skapa en studiecirkel på distans

Denna webbplats är tänkt att vara som insperation och stöd för dig som är hörselskadad och vill komma i gång med studiecirkel.

Skapa en studiecirkel på distans

Oavsett du är studicikeldeltagare, ledare eller verksamhetsutvecklare kan du använda de guider som finns i webbplatsen som stöd att komma i gång med studiecirklar på distans.

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.