Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

Här kan man läsa om vad de olika handikappen innebär samt få tips på litteratur och länkar.

Målet för DHB:s verksamhet är att döva, hörselskadade och språkstörda barn och ungdomar skall ha full delaktighet i vårt samhälle.