Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Hörseltestaren

Har du svårt att uppfatta tal i störande ljudmiljöer eller när många pratar samtidigt? Detta hörseltest tar bara några minuter och ger dig en indikation på hur du hör – normalt eller sämre än normalt. Testet riktar sig till dig som är vuxen, har svenska som modersmål och inte använder hörapparater.

Hörseltestaren

Hörselskadades Riksförbund ger information om hur det är att vara hörselskadad, om tinnitus och teknik som underlättar för de hörselskadade.

HRF är en ideell organisation för hörselskadade och andra som stöder dess arbete.