Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Dövas kulturarv

Visionen är att samla allt från landets dövskolor och organisationer som arbetar för döva, dövblindhet och hörselskadade. Att de tillsammans får plats att visa upp varsin historia.

Ansvarig för sidan är Pär Aron Borgs vänner, en förening som arbetar för att ta tillvara dövas, teckenspråkigas och synskadades kulturarv. 

Pär Aron Borg började med insamlandet 1809.