Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

DART - tips & hjälpmedel

Tips, förslag, exempel och upplägg om olika kommunikationsprogram som DART tagit fram.

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning som arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Lättläst sida finns.