Bidrag till handikappbil

Bidrag till bil kan den få som på grund av varaktigt funktionshinder har stora svårigheter att förflytta sig eller att anlita allmänna kommunikationer.

Det kan gälla personer som är beroende av olika hjälpmedel, till exempel rullstol, rollator eller käppar. Även vid svårare astmatiska besvär eller andra allvarliga tillstånd kan bidrag ges. Föräldrar som har ett handikappat barn kan också få bilstöd. Ni kan få hjälp från försäkringskassan med bidrag till bilstöd dock inte efter det att bilen är inköpt eller anpassad. Länk: Klicka på "Bilstöd"