Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Anpassad IT på Mora folkhögskola

På Mora folkhögskola finns en distanskurs för unga vuxna personer som gått gymnasie-sär och har svårt att ta till sig skriven information.

I filmen kan du se exempel på vad kursen innehåller. Datorn med olika anpassningar är redskapet. Hälsa, Natur, Kultur och Medborgarskap är teman.

Ambitionen är att aktiviteterna ska upplevas motiverande, kursdeltagarna ska i möjligaste mån klara av det självständigt, de ska ha något att berätta när de kommer hem.

På hemmaplan behöver det finnas en stödperson som också får utbildning genom detta projekt.

Bild på kerstin GatuProjektledare är Kerstin Gatu

Lyssna på podden Karlsson&Schueler som har ett avsnitt speciellt med Kerstin

Läs mer på projektets hemsida:

www.sikta.nu

 


Länkar och program som används i kursen:

Det anpassade skrivbordet Starta som ingår i programserien Bildfabriken, där vi också använder programmen Fotostudion och Ord och bildstudion

http://www.trollreda.se/bildfabriken/

http://www.trollreda.se/andra-program/starta/

Mina pengar som innehåller programmen Min Plånbok, Min kassa och Min räknare http://www.trollreda.se/mina-pengar/

Visa Tid
http://www.trollreda.se/andra-program/visa-tid/

Easy Mail och Easy Word
http://www.trollreda.se/andra-program/easyword-och-mail/

Pictogram
http://pictoonline.pictogram.se/

Claroread talsyntes och scannermus
http://www.svensktalteknologi.se/lashjalp/claroread-pro och http://www.svensktalteknologi.se/alla-produkter/iriscan-mouse-executive-2

Symwriter
http://www.hargdata.se/p_symwriter.htm