Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

VITECK

Västanviks folkhögskola utvecklar tekniker för distansundervisning för döva

VITECK var ett pionjär-projekt inom distansutbildning för döva studenter med hjälp av teckenspråkigt material i webben. Mallar för videokomprimering och webb-sidor med video utvecklades och användes för att producera en kurs om Euro. Kursen provades och utvärderades med grupper av döva deltagare. Projektet genomfördes väl, och samlade viktig erfarenhet för fortsatt utveckling. Materialet innehåller två dokument. Den ena är Västansviks projektrapport och den andra är OH-bilder om projektet.