Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vem är jag? En hjärnskadad elevs vardag

Syftet med detta ITiS-projekt var att synliggöra en hjärnskadad elevs vardag så som den ser ut i dag.

Vi ville få eleven att reflektera över sin egen situation, få dem att genomföra en presentation av sig själva inför andra och att förstå vikten av att kunna göra detta. Vi vet att personer som har behov av assistans kommer i kontakt med många människor och mycket ofta myndighetspersoner. Vi ville pröva ett redskap för elever att strukturera och komma ihåg punkter i en presentation, nämligen PowerPoint. Arbetslagets mål var att lära sig PowerPoint och att pröva detta program med våra elever. Eleverna har arbetat i grupp, men mest individuellt. De bestämde genom brainstorming vad presentationen skulle innehålla. Eleverna hade också olika individuella mål för att öka sina datorkunskaper.