Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Västanviks Historia - teckenspråksbaserat

Ett multimedia material som i första hand är teckenspråkbaserat och text baserat i andra hand. Eleverna har fått en ökad kunskap om sin skola och dess historia och vilken viktig del skolan har varit och fortfarande är inom dövrörelsen.

Skolan hade inte något riktigt bra material som dokumenterade skolans historia från starten och fram till idag. Vid skolstarter och studiebesök på skolan så är det bra att ha ett sådant material för att kunna introducera skolan på ett bra sätt. Vi tog fram ett multimedia material som i första hand är teckenspråkbaserat och text baserat i andra hand. Vi känner att eleverna har fått en ökad kunskap om sin skola och dess historia och vilken viktig del skolan har varit och fortfarande är inom dövrörelsen.