Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Utveckling av flexibelt, livslångt lärande med IKT-stöd riktat mot funktionshindrade elever

Uppbyggnad av ett studiecenter för funktionshindrade i Skellefteå och utvekling av distanskurser för funktionshindrade.

Syfte
Att bygga upp ett lärcenter i Skellefteå som främst erbjuder funktionshindrade stöd i ett livslångt lärande. Eftersom de ofta har begränsade möjligheter att använda ett lärcenter ska handledning erbjudas även i hemmen. En särskilt svår situation har begåvnings- och psykiskt handikappade samt personer med läs- och skrivsvårigheter. Därför ska minst två kurser utvecklas för dessa målgrupper.